Årets utställningar är över

Det vart ett par mil i bil med katter och Maria Myran Öhlin (S*Moramyrans), en hel del bra resultat och lyckade dagar som kan skugga över de dagar som det gick sämre.

Sista utställningen för Blanka och Stinsen vart Birkas utställning den 22-23/11 i Skogås.
På lördagen var det gott om kategori 4 katter då det var en sk. special för oss. Bästa svans, ögon, kropp och huvud fick extrapriser, allt var lite snurrigt oorganiserat men det togs ut ett par fina katter och de fick pris för sina kvaliteter. Ingen av mina eller Myrans katter tävlade i specialen.
Stinsen hade hög konkurrens på bordet och tappade sin nominering mot den kastrat som sedan vart BIS. Blanka sades vara för rund om magen och vart pga av det inte nominerad – Jag stod som i chock och trodde domaren skämtade med mig. Hur kan man säga att en 7 månaders kattunge är för tjock när den har en kattungemage? Är det bättre att de är magra med päls som står rakt ut som den som domaren valde istället? Jag hoppas denna domare inte kommer att säga detta till alla utställare som har runda kattungar – för hur bra är det om någon sedan går hem och bantar sin kattunge – kan sluta illa. Men men nu vet jag att denna domare vill ha magra katter och att jag helst vill undvika ställa för domaren igen då jag inte har magra katter.

På söndagen fick däremot Blanka jättemycket beröm för att hon var i sånt gott hull och hon vart nominerad och vann sedan även panelen. Stinsen som hade haft en hel hög kastratpojkar att tävla mot på lördagen var nu helt ensam istället. Tur att domaren ansåg honom vara värd sina poäng för en nominering och Best in show. Tänk vilken skillnad det kan vara från lördag till söndag.

Nu tar vi en paus till nästa år.


 

It has been quite many miles in the car with cats and Maria Myran Öhlin (S*Moramyrans), a lot of good results and successful days which can shadow over the days it went worse.
The last exhibition of Blanka and Stinsen was at Birka’s on 22-23 / 11 in Skogås.
On Saturday there was plenty of Category 4 cats when it was a so-called special for us. Best tail, eyes, body and head were given extra prices, everything was a little confusing, disorganized but it was taken out a couple of nice cats and they received an award for there qualities. None of mine or Myrans cats competed in the specialty.
Stinsen had high competition on the table and dropped his nomination to the neuter that won the BIS later on. Blanka was said to be too round on the stomach and where because of that not nominated – I stood in shock and thought the judge joked with me. How can one say that a 7-month old kitten is too thick when it has a kitten’s belly? Is it better that they are skinny with fur standing straight out like the one the judge chose instead? I hope this judge will not say this to all exhibitors who have round kittens – how good is it if someone then go home and diet their kitten – could end badly. But ok, ok, now I know that this judge wants skinny cats and I prefer to avoid having this judge again cause I don’t have skinny cats, sadly 😉

On Sunday, however Blanka got lot of praise for her good form and kittenbelly, she was nominated and won also the BIS later on. Stinsen who had a whole bunch neuter boys to compete against on Saturday was now completely alone instead. Good thing the judge considered him to be worth his points for a nomination and Best in Show. Imagine what a difference it could be from Saturday to Sunday.

Now we are taking a break until next year.