Hanar

Hanar vi haft själva eller parat med.

Nikson

IP CH Sweet Cats Niks Mis Mee OSH b24 NOM på Scandinavian Winner 2014 e, Miaphos Quintus, OSH b 24

Stinsen

SW’14 PR SE*Pepparkornsögas Tuffa Stinsen SIAn21 2012-11-01 e, NO*Peppergarden’s Bheet Jolokia SIA d u, Marilljos Stina from Sweeti

Vi har inga fertila hanar längre, de som visas här är våra f.d. hanar.